Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte tisdag 10/9 - välkommen

20 AUG 2019 13:20
Välkommen till Sköndals IKs årsmöte tisdag 10/9 kl 19.00.
 • Uppdaterad: 19 AUG 2019 09:08

Välkommen till Sköndals IKs årsmöte.
Tid: Tisdag 10 september kl 19.00.
Plats: Farsta Gård, lokal Smeden.
Vi bjuder på frukt och mineralvatten.

Alla betalande medlemmar över 12 år har rösträtt på mötet.
Förälder har rätt att företräda sitt omyndiga barn. Detta gäller alla åldrar upp till 18 år.

Ta chansen att vara med och påverka valet av styrelse, budget och medlemsavgifter för säsongen 2019-2020.

Motioner (förslag) inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, dvs 27 augusti. Dessa mailas till This is a mailto link.

Har du förslag på styrelseledamöter eller revisorer, eller själv vill ingå i styrelsen, ta kontakt med valberedningen på This is a mailto link senast 25 augusti.

Handlingar inför mötet (samtliga handlingar kommer att finnas här senast en vecka före mötet):
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Valberedningens förslag till styrelse
Budget
Verksamhetsplan
Styrelsens ekonomiska förslag
Revisorernas berättelse

Dagordning

 1.  Mötets öppnande
 2.  Fastställande av röstlängd för mötet
 3.  Val av mötesfunktionärer
  a)     Ordförande
  b)     Sekreterare
  c)     Protokolljusterare och rösträknare
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5.  Fastställande av föredragningslista
 6.  Styrelsens berättelser
  a)      Styrelsens verksamhetsberättelse
  b)      Styrelsens ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om resultatdisposition
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
 11. Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden
  a)      Medlemsavgifter
  b)      Styrelsearvoden  
 12. Styrelsens förslag och inkomna motioner
 13. Val av styrelse
  a)      Ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  b)      Ersättare i styrelsen för en tid av ett år
 14. Val av revisorer (två st i ett år)
 15. Val av valberedning (tre st i ett år, varav en sammankallande)
 16. Val av ombud
 17. Information från styrelsen
  b)      Uppdateringar i Röda tråden
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning
Skribent: Eva Söderholm
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

.

 

 .

 

  

 .

Postadress:
Sköndals IK
Farstaängsvägen 22
12346 Farsta

Besöksadress:
Farsta Gård, Magasinet, Farstaängsvägen 22
12346 Farsta

Kontakt:
Tel: 0708298709
E-post: This is a mailto link

Se all info